Dane kontaktowe

DACHMUS 2
Mateusz Musiał
Pamięcice 69
32-109 Pałecznica
woj. małopolskie


DACHY 500590929
TARTAK 516561856

dachmus@gmail.com

NIP: 682-171-15-09
REGON: 121527676

    Administratorem Danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest DACHMUS 2 Mateusz Musiał, Pamięcice 69, 32-109, Pałecznica
    woj. małopolskie NIP: 6821553944REGON: 356236770 i będzie on przetwarzał owe dane wyłącznie w celu w której dotyczy niniejsza korespondencja. Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy że okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: DACHMUS 2 Mateusz Musiał, Pamięcice 69, 32-109 Pałecznica
    woj. małopolskie NIP: 6821553944 REGON: 356236770 e-mail:  dachmus@gmail.com tytuł: Polityka RODO.